Leden 2011

želva

29. ledna 2011 v 11:31 | kvetka |  mořští živočichové
 • Věděli jste, že nejvyšší zaznamenanou rychlostí želvy ve vodě je 35 km/h, kterou vyvinula kožatka velká?
  kožatkaKožatka je pravděpodobně nejrychlejší želvou právě proto, že je tak velká. Váží až 450kg a její krunýř měří 1,6m. Je to mořská želva, která žije ve všech teplých mořích světa. Přesto v současnosti patří mezi kriticky ohrožené druhy. Možná proto, že samice snášejí vejce jen jednou za tři nebo čtyři roky. • Věděli jste, že první želvy se na Zemi objevily před 185 miliony let?
  Proganochelys Díky tomu, že před více jak 220 milióny let , když Afrika byla spojena s oběma Amerikami, se na Zemi objevily nový živočichové, dinosauři, se s nimi mohli želvy druhu Proganochelys setkat. Mořští dinosauři stejně jako mořské želvy dýchali a dýchají vzdušný kyslík, který nutně potřebují/bovali k životu. Další podobnost mají v kladení vajec jak želvy tak dinosauři je kladou/li na pláž.


 • Věděli jste, že nejsilnější čelisti mají želvy druhu kajmanka supí?
  kajmankaKajmanka supí má ostré okraje čelistí, horní je hákovitě zahnutá. Na kořist (vodní živočichy nebo ryby) nehybně číhá a pak ji chytá prudkým výpadem podobně jako lvice. Je zařazena do červeného seznamu ohrožených druhů IUCN. Samice klade okolo 9 vajec, jejichž inkubace trvá 88-92 dnů, při nižší teplotě až 142 dnů. • Věděli jste, ženejvětší vejce protáhlého tvaru,klade největší malajsijská želva Orlitia borneensis, jejíž vejce jsou 7,6 cm dlouhá?
  Orlitia borneensisK zřejmě prvnímu evropskému odchovu Orlitie borneensis můžeme blahopřát tropické Zoo Randers Regnskov v Dánsku. Z vajec o velikosti 3,9× 7,1 - 8,1 cm nakladených 10. 10. 2004 na břehu umělého jezera, sídlícího v malém městě Randers na severu Jutského poloostrova, se 6. 3. 2005 vylíhlo jedno mládě o velikosti 60 mm. V Brněnské zoo můžete najít až 10 jedinců tohoto druhu. v Praze pak ještě o něco více.


 • Věděli jste, že mláďata želvy ozdobné dokáží během zimy zmrznout a přesto přežít?
  Chrysemys pictaZvířata z mírných pásem, tedy z Evropy a severních USA musí v zimě přežívat v určitém klidovém stavu. Nízká teplota a chybějící nabídka potravy znemožňují zvířatům s proměnlivou tělesnou teplotou přežít v aktivním stavu. Pomáhají si navozením tzv. "zimního spánku", během kterého jsou všechny životní funkce neuvěřitelně zpomaleny. Všechny procesy látkové výměny, tep srdce, dýchání a pohyb jsou redukovány tak, že krátkou zimu v pohodlí přežijí i zvířata s menšími rezervami tuku. U dospělých želv má zimní spánek velmi příznivý vliv na chování související s rozmnožováním.

 • Věděli jste, že druh Stupendemys geographicus, který žil před 5 miliony let,je největší vymřelou želvou?
  Stupendemys geographicusJejí fosilní zbytky objevili paleontologové z Harvardské univerzity v severní Venezuele v roce 1972. Z nálezu vyplývá, že tento druh měřil 3 m celkové délky (krunýř 2,18 - 2,30 m). Jeho hmotnost byla vypočítána na 2040 kg. • Věděli jste, že se želva sloní stala symbolem Galapág?
  geochelone nigraŽelva sloní se stala symbolem galapág převážně díky své dlouhověkosti.Dožíva se totiž 100 - 160 let. Živí se jen rostlinami ale to od suchých např kaktusů, až po vodní rostliny. V Galapagách byly často loveny a proto jsou teď pod ochranou Národního parku Galapágy. Kde se vyskytuje v 11 poddruzích.